Privacy & Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website van Zorgvilla Oud Clingendael wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Zorgvilla Oud Clingendael kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op deze website worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Zorgvilla Oud Clingendael kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, en de gevolgen van het gebruik van websites van derden, die via links op de Laurens website te bereiken zijn.

Auteursrecht

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten op zowel inhoud als beeldmateriaal komen toe aan Zorgvilla Oud Clingendael. Het is niet toegestaan (de inhoud van) de website te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of door het maken van fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming.

Privacyverklaring en gebruik cookies

Zorgvilla Oud Clingendael gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De website www.zorgvilla.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Zorgvilla Oud Clingendael na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Zorgvilla Oud Clingendael gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Door de website van Zorgvilla Oud Clingendael te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid, dat uitsluitend van toepassing is op de website van Zorgvilla Oud Clingendael. Zorgvilla Oud Clingendael is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de privacy policy voor websites van derden, die via de site van Zorgvilla Oud Clingendael door middel van links te bereiken zijn.

Privacy & Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website van Zorgvilla Oud Clingendael wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Zorgvilla Oud Clingendael kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op deze website worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Zorgvilla Oud Clingendael kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, en de gevolgen van het gebruik van websites van derden, die via links op de Laurens website te bereiken zijn.

Auteursrecht

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten op zowel inhoud als beeldmateriaal komen toe aan Zorgvilla Oud Clingendael. Het is niet toegestaan (de inhoud van) de website te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of door het maken van fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming.

Privacyverklaring en gebruik cookies

Zorgvilla Oud Clingendael gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De website www.zorgvilla.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Zorgvilla Oud Clingendael na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Zorgvilla Oud Clingendael gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Door de website van Zorgvilla Oud Clingendael te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid, dat uitsluitend van toepassing is op de website van Zorgvilla Oud Clingendael. Zorgvilla Oud Clingendael is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de privacy policy voor websites van derden, die via de site van Zorgvilla Oud Clingendael door middel van links te bereiken zijn.