Missie en visie

Missie

Mensen met gezondheidsproblemen een sfeervolle woonomgeving bieden waar met respect en oprechte aandacht persoonlijke zorg- en dienstverlening wordt geboden.

Visie

Een bewoner is voor ons vooral iemand die aandacht en respect verdient. Een uniek persoon met een eigen verleden en een eigen toekomst. Een belangrijke voorwaarde voor optimaal welbevinden zien wij in een persoonlijke benadering.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat bewoners de mogelijkheid hebben om met elkaar de dag door te brengen en uitgenodigd worden voor gevarieerde dagbesteding in groepsverband.

Kernwaarde

Harmonie

Dit bereiken we door tijdens oriëntatie- en sollicitatiegesprekken te bekijken of een potentiële bewoner onze visie onderschrijft en of een potentiële medewerker in staat is om onze visie uit te dragen.

Missie en visie

Missie

Mensen met gezondheidsproblemen een sfeervolle woonomgeving bieden waar met respect en oprechte aandacht persoonlijke zorg- en dienstverlening wordt geboden.

Visie

Een bewoner is voor ons vooral iemand die aandacht en respect verdient. Een uniek persoon met een eigen verleden en een eigen toekomst. Een belangrijke voorwaarde voor optimaal welbevinden zien wij in een persoonlijke benadering.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat bewoners de mogelijkheid hebben om met elkaar de dag door te brengen en uitgenodigd worden voor gevarieerde dagbesteding in groepsverband.

Kernwaarde

Harmonie

Dit bereiken we door tijdens oriëntatie- en sollicitatiegesprekken te bekijken of een potentiële bewoner onze visie onderschrijft en of een potentiële medewerker in staat is om onze visie uit te dragen.