Privacy & Diclaimer

Zorgvilla Oud Clingendael gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met ons privacy beleid. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheek, ziekenhuizen, etc. Dit doen wij op een beveiligde manier en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren. Ook kunt u altijd uw gegevens laten verwijderen, met uitzondering van de gegevens waarvan wij wettelijk verplicht zijn ze te bewaren. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Wilt u uw gegevens inzien, kunt u dit vragen aan de contactpersoon voor uw zorg.

Gegevens via onze website

Wij verzamelen en analyseren informatie over het gebruik van de website, zoals aantal bezoekers, duur van het bezoek en bezoek aan specifieke pagina’s. De gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. We delen deze gegevens niet met andere partijen. De informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website. Om deze gegevens te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de instellingen in de browser. In dat geval is het echter mogelijk dat onderdelen van de website niet gebruikt kunnen worden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend van toepassing op de website van Zorgvilla Oud Clingendael. Oud Clingendael is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de privacy policy voor websites van derden, die via de site van Oud Clingendael door middel van links te bereiken zijn.

Door de website van Zorgvilla Oud Clingendael te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid.

Toezichthouder

Indien u er aanleiding voor ziet staat het u vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, ons privacy beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via info@zorgvilla.nl.

Disclaimer

De informatie op de website van Zorgvilla Oud Clingendael wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Oud Clingendael kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op deze website worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Oud Clingendael kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, en de gevolgen van het gebruik van websites van derden, die via links op de website te bereiken zijn.

Auteursrecht

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten op zowel inhoud als beeldmateriaal komen toe aan Oud Clingendael. Het is niet toegestaan (de inhoud van) de website te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of door het maken van fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming.

Fotografie; Alex Housing en Rik Braune © 2017

Cookies

De website www.zorgvilla.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Oud Clingendael beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Oud Clingendael na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Oud Clingendael gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Privacy & Diclaimer

Zorgvilla Oud Clingendael gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met ons privacy beleid. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheek, ziekenhuizen, etc. Dit doen wij op een beveiligde manier en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren. Ook kunt u altijd uw gegevens laten verwijderen, met uitzondering van de gegevens waarvan wij wettelijk verplicht zijn ze te bewaren. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Wilt u uw gegevens inzien, kunt u dit vragen aan de contactpersoon voor uw zorg.

Gegevens via onze website

Wij verzamelen en analyseren informatie over het gebruik van de website, zoals aantal bezoekers, duur van het bezoek en bezoek aan specifieke pagina’s. De gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. We delen deze gegevens niet met andere partijen. De informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website. Om deze gegevens te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de instellingen in de browser. In dat geval is het echter mogelijk dat onderdelen van de website niet gebruikt kunnen worden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend van toepassing op de website van Zorgvilla Oud Clingendael. Oud Clingendael is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de privacy policy voor websites van derden, die via de site van Oud Clingendael door middel van links te bereiken zijn.

Door de website van Zorgvilla Oud Clingendael te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid.

Toezichthouder

Indien u er aanleiding voor ziet staat het u vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, ons privacy beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via info@zorgvilla.nl.

Disclaimer

De informatie op de website van Zorgvilla Oud Clingendael wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Oud Clingendael kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op deze website worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Oud Clingendael kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, en de gevolgen van het gebruik van websites van derden, die via links op de website te bereiken zijn.

Auteursrecht

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten op zowel inhoud als beeldmateriaal komen toe aan Oud Clingendael. Het is niet toegestaan (de inhoud van) de website te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of door het maken van fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming.

Fotografie; Alex Housing en Rik Braune © 2017

Cookies

De website www.zorgvilla.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Oud Clingendael beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Oud Clingendael na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Oud Clingendael gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.