-
+
A
A

Zorg

Oud Clingendael biedt professionele en levensloopbestendige zorg zodra u een somatisch en/of psychogeriatrisch gezondheidsprobleem heeft.

Onze organisatie is gespecialiseerd in complexe zorg, zoals de zorg rondom dementie. Onze verpleegkundigen monitoren uw gezondheid en zorgen voor samenhang tussen de verschillende disciplines en (para)medici die u ondersteunen. We waken ervoor dat uw welbevinden centraal staat en onze zorg altijd is afgestemd op uw wensen en voorkeuren.

We kennen onze cliënten heel goed. Vanuit onze professionaliteit en ervaring geven we u de beste zorg. De afspraken die we met u maken leggen we vast in uw digitale zorgleefplan waarna we op bijzonderheden rapporteren. Aan de hand hiervan evalueren we met u en uw behandelaars en zijn we in staat om aan te tonen dat onze dienstverlening congruent is met uw wensen en gezondheidsrisico’s.