Laatste levensfase

In zorgvilla Oud Clingendael wordt palliatieve zorg geboden. Palliatieve zorg is de totale zorg voor de zorgvrager die niet meer te genezen is. De zorg rond het levenseinde noemen we palliatieve zorg in de laatste levensfase
Deze zorg is erop gericht om pijn en ongemak zoveel mogelijk te bestrijden en waar wenselijk ondersteuning te bieden. Zodra uw situatie erom vraagt gaan wij met  u en uw familie in  gesprek over uw zorg gerelateerde wensen rondom het levenseinde.  Indien uw familie bij u wilt blijven in deze fase is dit (dag en nacht) mogelijk. 

Visie op behandeling
De zorg- en dienstverlening in Oud Clingendael wordt niet geboden vanuit een bepaalde levensbeschouwelijke visie of grondslag. Wij beschouwen onze visie op behandeling zoals bijvoorbeeld rondom pijnbestrijding of euthanasie als niet relevant. Afspraken hierover komen in samenspraak met uw huisarts tot stand en worden vastgelegd in uw medisch dossier. De (zorg)medewerkers van Oud Clingendael richten zich op het zo goed mogelijk nakomen van de gemaakte zorgafspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in uw zorgdossier
De medewerkers van Oud Clingendael zijn verzocht om hun eventuele visie omtrent behandeling niet ongevraagd te delen. Wanneer bewoners of hun familie het op prijs stellen is het is medewerkers wel vrij om hun persoonlijke mening over behandelvraagstukken te delen. 
Wanneer u behoefte heeft om over het levenseinde te praten, dan kunt u dit het beste met uw dierbaren bespreken. Daarnaast kunt u een afspraak maken met uw huisarts om te bespreken wat u voelt, vindt en wilt. Dit kan eventueel angst en onzekerheid bij u wegnemen. Het geeft vertrouwen en rust als u weet dat uw (huis)arts u de medische zorg kan geven die bij u past.  

Afscheid
In zorgvilla Oud Clingendael hechten wij er waarde aan dat familie van de overledene de gelegenheid heeft om op een voor hen  passende wijze afscheid te nemen. We vinden  het belangrijk dat familie op de dag van overlijden in alle rust samen kan zijn op de kamer van de overledene. Het is niet mogelijk om overledenen in Oud Clingendael op te baren in de daaropvolgende dagen. Wanneer het overlijden echter in de avond heeft plaatsgevonden is het mogelijk dat de overledene tot in de loop van de volgende ochtend kan blijven. De nabestaanden kunnen dit bespreken met de zelfgekozen uitvaartonderneming. 

Afronding 
Ten aanzien van de  beschikbaarheid van het appartement voor een nieuwe bewoner gelden contractuele afspraken. Wij vragen de nabestaanden uiterlijk twee weken na de dag van overlijden het appartement leeg op te leveren. De zorgmedewerkers dragen zorg voor het ophalen van eventueel geleende of gehuurde hulpmiddelen. 
Na oplevering van het appartement nodigen we de 1ste contactpersoon uit voor een afrondend gesprek ter evaluatie van de door ons geboden zorg.  

Laatste levensfase

In zorgvilla Oud Clingendael wordt palliatieve zorg geboden. Palliatieve zorg is de totale zorg voor de zorgvrager die niet meer te genezen is. De zorg rond het levenseinde noemen we palliatieve zorg in de laatste levensfase
Deze zorg is erop gericht om pijn en ongemak zoveel mogelijk te bestrijden en waar wenselijk ondersteuning te bieden. Zodra uw situatie erom vraagt gaan wij met  u en uw familie in  gesprek over uw zorg gerelateerde wensen rondom het levenseinde.  Indien uw familie bij u wilt blijven in deze fase is dit (dag en nacht) mogelijk. 

Visie op behandeling
De zorg- en dienstverlening in Oud Clingendael wordt niet geboden vanuit een bepaalde levensbeschouwelijke visie of grondslag. Wij beschouwen onze visie op behandeling zoals bijvoorbeeld rondom pijnbestrijding of euthanasie als niet relevant. Afspraken hierover komen in samenspraak met uw huisarts tot stand en worden vastgelegd in uw medisch dossier. De (zorg)medewerkers van Oud Clingendael richten zich op het zo goed mogelijk nakomen van de gemaakte zorgafspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in uw zorgdossier
De medewerkers van Oud Clingendael zijn verzocht om hun eventuele visie omtrent behandeling niet ongevraagd te delen. Wanneer bewoners of hun familie het op prijs stellen is het is medewerkers wel vrij om hun persoonlijke mening over behandelvraagstukken te delen. 
Wanneer u behoefte heeft om over het levenseinde te praten, dan kunt u dit het beste met uw dierbaren bespreken. Daarnaast kunt u een afspraak maken met uw huisarts om te bespreken wat u voelt, vindt en wilt. Dit kan eventueel angst en onzekerheid bij u wegnemen. Het geeft vertrouwen en rust als u weet dat uw (huis)arts u de medische zorg kan geven die bij u past.  

Afscheid
In zorgvilla Oud Clingendael hechten wij er waarde aan dat familie van de overledene de gelegenheid heeft om op een voor hen  passende wijze afscheid te nemen. We vinden  het belangrijk dat familie op de dag van overlijden in alle rust samen kan zijn op de kamer van de overledene. Het is niet mogelijk om overledenen in Oud Clingendael op te baren in de daaropvolgende dagen. Wanneer het overlijden echter in de avond heeft plaatsgevonden is het mogelijk dat de overledene tot in de loop van de volgende ochtend kan blijven. De nabestaanden kunnen dit bespreken met de zelfgekozen uitvaartonderneming. 

Afronding 
Ten aanzien van de  beschikbaarheid van het appartement voor een nieuwe bewoner gelden contractuele afspraken. Wij vragen de nabestaanden uiterlijk twee weken na de dag van overlijden het appartement leeg op te leveren. De zorgmedewerkers dragen zorg voor het ophalen van eventueel geleende of gehuurde hulpmiddelen. 
Na oplevering van het appartement nodigen we de 1ste contactpersoon uit voor een afrondend gesprek ter evaluatie van de door ons geboden zorg.