Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat u altijd heel tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. En dat daarbij wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen voor verantwoorde zorg. Kwaliteit en verbetering zijn dan ook belangrijke onderwerpen binnen onze organisatie.
Zorgvilla Oud Clingendael is gecertificeerd aan de hand van het ISO schema 9001:2015.


→Certificaat ISO 9001

→Kwaliteitsverslag 2022
→Geschillencommissie 2022
→Organogram


Missie

Een huiselijke en sfeervolle woonomgeving waar met respect en aandacht persoonlijke zorg- en dienstverlening wordt geboden.

Visie
Een bewoner is voor ons vooral iemand die aandacht en respect verdient. Een uniek persoon met een eigen verleden en een eigen toekomst.

Een belangrijke voorwaarde voor optimaal welbevinden zien wij in een dienstbare en geruststellende houding van medewerkers. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat bewoners vrijblijvend gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke faciliteiten en worden uitgenodigd voor gevarieerde dagbesteding.

Kernwaarde
Harmonie

Oud Clingendael is aangesloten bij het lerend netwerk KenniZ.

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat u altijd heel tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. En dat daarbij wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen voor verantwoorde zorg. Kwaliteit en verbetering zijn dan ook belangrijke onderwerpen binnen onze organisatie.
Zorgvilla Oud Clingendael is gecertificeerd aan de hand van het ISO schema 9001:2015.


→Certificaat ISO 9001

→Kwaliteitsverslag 2022
→Geschillencommissie 2022
→Organogram


Missie

Een huiselijke en sfeervolle woonomgeving waar met respect en aandacht persoonlijke zorg- en dienstverlening wordt geboden.

Visie
Een bewoner is voor ons vooral iemand die aandacht en respect verdient. Een uniek persoon met een eigen verleden en een eigen toekomst.

Een belangrijke voorwaarde voor optimaal welbevinden zien wij in een dienstbare en geruststellende houding van medewerkers. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat bewoners vrijblijvend gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke faciliteiten en worden uitgenodigd voor gevarieerde dagbesteding.

Kernwaarde
Harmonie

Oud Clingendael is aangesloten bij het lerend netwerk KenniZ.