Medezeggenschap

U bent cliënt of u behartigt de belangen van een cliënt van onze organisatie. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg- en dienstverlening aansluit bij uw wensen. Binnen de zorgafspraken houden we daar dan ook rekening mee. Wij doen dat door gebruik te maken van een Elektronisch Cliënten Dossier dat gebaseerd is op het model zorgleefplan.

Minimaal elk half jaar evalueren we of de afgesproken zorg nog voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Dat doen we door uw zorgleefplan en -kaart uitgebreid te bespreken en waar nodig aan te passen. Wij nodigen u daarvoor uit maar u kunt uiteraard ook zelf tussentijds een evaluatiegesprek aanvragen.

Wij inventariseren structureel uw gezondheidsrisico’s en bespreken deze minimaal 1 keer per jaar met uw huisarts in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Hiervoor worden zo nodig ook de specialist ouderengeneeskunde, de apotheker en overige externe disciplines uitgenodigd. Nieuwe gezondheidsrisico’s zijn altijd aanleiding voor een tussentijdse zorgleefplanbespreking.

Oud Clingendael heeft een Cliëntenraad die het bestuur adviseert over het beleid. De leden dragen bij aan de verbetering van onze zorg- en dienstverlening.
Zorgvilla Oud Clingendael beschikt, conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 over een → Medezeggenschapsregeling.

(Vertegenwoordigers van) bewoners worden jaarlijks uitgenodigd middels een email aan info@zorgvilla.nl eventuele algemene aandachtspunten en/of suggesties te agenderen voor de vergadering tussen Cliëntenraad en Directie.

 

Medezeggenschap

U bent cliënt of u behartigt de belangen van een cliënt van onze organisatie. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg- en dienstverlening aansluit bij uw wensen. Binnen de zorgafspraken houden we daar dan ook rekening mee. Wij doen dat door gebruik te maken van een Elektronisch Cliënten Dossier dat gebaseerd is op het model zorgleefplan.

Minimaal elk half jaar evalueren we of de afgesproken zorg nog voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Dat doen we door uw zorgleefplan en -kaart uitgebreid te bespreken en waar nodig aan te passen. Wij nodigen u daarvoor uit maar u kunt uiteraard ook zelf tussentijds een evaluatiegesprek aanvragen.

Wij inventariseren structureel uw gezondheidsrisico’s en bespreken deze minimaal 1 keer per jaar met uw huisarts in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Hiervoor worden zo nodig ook de specialist ouderengeneeskunde, de apotheker en overige externe disciplines uitgenodigd. Nieuwe gezondheidsrisico’s zijn altijd aanleiding voor een tussentijdse zorgleefplanbespreking.

Oud Clingendael heeft een Cliëntenraad die het bestuur adviseert over het beleid. De leden dragen bij aan de verbetering van onze zorg- en dienstverlening.
Zorgvilla Oud Clingendael beschikt, conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 over een → Medezeggenschapsregeling.

(Vertegenwoordigers van) bewoners worden jaarlijks uitgenodigd middels een email aan info@zorgvilla.nl eventuele algemene aandachtspunten en/of suggesties te agenderen voor de vergadering tussen Cliëntenraad en Directie.