Medezeggenschap

U bent cliënt of u behartigt de belangen van een cliënt van onze organisatie. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg- en dienstverlening aansluit bij uw wensen. Binnen de zorgafspraken houden we daar dan ook rekening mee. Wij doen dat door gebruik te maken van een Elektronisch Cliënten Dossier dat gebaseerd is op het model zorgleefplan.

Minimaal elk half jaar evalueren we of de afgesproken zorg nog voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Dat doen we door uw zorgleefplan en -kaart uitgebreid te bespreken en waar nodig aan te passen. Wij nodigen u daarvoor uit maar u kunt uiteraard ook zelf tussentijds een evaluatiegesprek aanvragen. Het is van belang dat wanneer u ergens ontevreden over bent u dit kenbaar maakt bij de directie. Hiermee voorkomen wij dat uw wensen klachten worden. Zie ook onze Klachtenprocedure.

Onze verpleegkundigen inventariseren structureel uw gezondheidsrisico’s en bespreken deze minimaal 1 keer per jaar met uw huisarts in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Hiervoor worden zo nodig ook de specialist ouderengeneeskunde, de apotheker en overige externe disciplines uitgenodigd. Nieuwe gezondheidsrisico’s zijn altijd aanleiding voor een tussentijdse zorgleefplanbespreking.

Zorgvilla Oud Clingendael heeft een Cliëntenraad. De wijze waarop dit moet worden georganiseerd, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). De leden van de Cliëntenraad denken en praten mee en adviseren Zorgvilla Oud Clingendael over het beleid. Met als doel onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

De Cliëntenraad staat open voor informatie over andere cliënten, doet onderzoek en informeert cliënten over actuele ontwikkelingen middels het jaarverslag.

Leden Cliëntenraad

Dhr W. Knijff (Voorzitter)
Mevrouw W. Stoop (Secretaris)

Klachtenprocedure

Onze medewerkers streven ernaar ervoor te zorgen dat uw wensen geen klachten worden. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat u een klacht heeft. Een klacht is dat u aangeeft ontevreden te zijn over hoe u behandeld wordt door onze organisatie of één van onze medewerkers. 

Wat te doen bij een klacht:

  1. Bespreek uw klacht met de betrokkene.

Heeft u nog steeds een klacht?

  1. Maak met de directie een afspraak om over uw klacht te praten.

Heeft u nog steeds een klacht?

  1. Vraag een gesprek aan met onze externe klachtenfunctionaris: via klachtenfunctionaris@kenniz.nl. Vermeld daarbij de aard van uw klacht.

Heeft u nog steeds een klacht?

  1. In dat geval kunt u zich via deze link wenden tot de landelijke GeschillencommissieZorg Algemeen. De Geschillencommissie is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur-17:00 uur via telefoonnummer 070-3105380.

Medezeggenschap

U bent cliënt of u behartigt de belangen van een cliënt van onze organisatie. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg- en dienstverlening aansluit bij uw wensen. Binnen de zorgafspraken houden we daar dan ook rekening mee. Wij doen dat door gebruik te maken van een Elektronisch Cliënten Dossier dat gebaseerd is op het model zorgleefplan.

Minimaal elk half jaar evalueren we of de afgesproken zorg nog voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Dat doen we door uw zorgleefplan en -kaart uitgebreid te bespreken en waar nodig aan te passen. Wij nodigen u daarvoor uit maar u kunt uiteraard ook zelf tussentijds een evaluatiegesprek aanvragen. Het is van belang dat wanneer u ergens ontevreden over bent u dit kenbaar maakt bij de directie. Hiermee voorkomen wij dat uw wensen klachten worden. Zie ook onze Klachtenprocedure.

Onze verpleegkundigen inventariseren structureel uw gezondheidsrisico’s en bespreken deze minimaal 1 keer per jaar met uw huisarts in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Hiervoor worden zo nodig ook de specialist ouderengeneeskunde, de apotheker en overige externe disciplines uitgenodigd. Nieuwe gezondheidsrisico’s zijn altijd aanleiding voor een tussentijdse zorgleefplanbespreking.

Zorgvilla Oud Clingendael heeft een Cliëntenraad. De wijze waarop dit moet worden georganiseerd, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). De leden van de Cliëntenraad denken en praten mee en adviseren Zorgvilla Oud Clingendael over het beleid. Met als doel onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

De Cliëntenraad staat open voor informatie over andere cliënten, doet onderzoek en informeert cliënten over actuele ontwikkelingen middels het jaarverslag.

Leden Cliëntenraad

Dhr W. Knijff (Voorzitter)
Mevrouw W. Stoop (Secretaris)

Klachtenprocedure

Onze medewerkers streven ernaar ervoor te zorgen dat uw wensen geen klachten worden. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat u een klacht heeft. Een klacht is dat u aangeeft ontevreden te zijn over hoe u behandeld wordt door onze organisatie of één van onze medewerkers. 

Wat te doen bij een klacht:

  1. Bespreek uw klacht met de betrokkene.

Heeft u nog steeds een klacht?

  1. Maak met de directie een afspraak om over uw klacht te praten.

Heeft u nog steeds een klacht?

  1. Vraag een gesprek aan met onze externe klachtenfunctionaris: via klachtenfunctionaris@kenniz.nl. Vermeld daarbij de aard van uw klacht.

Heeft u nog steeds een klacht?

  1. In dat geval kunt u zich via deze link wenden tot de landelijke GeschillencommissieZorg Algemeen. De Geschillencommissie is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur-17:00 uur via telefoonnummer 070-3105380.