Medezeggenschap

Sinds 1996 is iedere zorginstelling verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ) om beleid te formuleren inzake de medezeggenschap van cliënten. De inspraak in het beleid van Zorgvilla Oud Clingendael is als volgt geregeld:

Zorgvilla Oud Clingendael heeft een actieve cliëntenraad. Deze bewaakt mede de kwaliteit van zorg. De Cliëntenraad staat open voor informatie over cliënten, doet onderzoek en informeert cliënten over actuele ontwikkelingen middels het jaarverslag. De Cliëntenraad heeft contact met medewerkers die het beleid maken. Hierdoor wordt het mogelijk om ervaringen van cliënten aan de orde te stellen, signalen af te geven en adviezen te formuleren waardoor het beleid waar nodig bijgesteld kan worden.

De Cliëntenraad bestaat uit 3 personen:

mevrouw A. (Annelies) Quarles van Ufford-de Roock (Voorzitter)
mevrouw W. (Willemien) Stoop (Secretaris)
de heer G. (Gerard) Werner

Medezeggenschap

Sinds 1996 is iedere zorginstelling verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ) om beleid te formuleren inzake de medezeggenschap van cliënten. De inspraak in het beleid van Zorgvilla Oud Clingendael is als volgt geregeld:

Zorgvilla Oud Clingendael heeft een actieve cliëntenraad. Deze bewaakt mede de kwaliteit van zorg. De Cliëntenraad staat open voor informatie over cliënten, doet onderzoek en informeert cliënten over actuele ontwikkelingen middels het jaarverslag. De Cliëntenraad heeft contact met medewerkers die het beleid maken. Hierdoor wordt het mogelijk om ervaringen van cliënten aan de orde te stellen, signalen af te geven en adviezen te formuleren waardoor het beleid waar nodig bijgesteld kan worden.

De Cliëntenraad bestaat uit 3 personen:

mevrouw A. (Annelies) Quarles van Ufford-de Roock (Voorzitter)
mevrouw W. (Willemien) Stoop (Secretaris)
de heer G. (Gerard) Werner