Medezeggenschap

U bent cliënt of u behartigt de belangen van een cliënt van onze organisatie. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg- en dienstverlening aansluit bij uw wensen. Binnen de zorgafspraken houden we daar dan ook rekening mee. Wij doen dat door gebruik te maken van een Elektronisch Cliënten Dossier dat gebaseerd is op het model zorgleefplan.

Minimaal elk half jaar evalueren we of de afgesproken zorg nog voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Dat doen we door uw zorgleefplan en -kaart uitgebreid te bespreken en waar nodig aan te passen. Wij nodigen u daarvoor uit maar u kunt uiteraard ook zelf tussentijds een evaluatiegesprek aanvragen. Het is van belang dat wanneer u ergens ontevreden over bent u dit kenbaar maakt bij de directie. Hiermee voorkomen wij dat uw wensen klachten worden. Zie ook onze Klachtenprocedure.

Onze verpleegkundigen inventariseren structureel uw gezondheidsrisico’s en bespreken deze minimaal 1 keer per jaar met uw huisarts in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Hiervoor worden zo nodig ook de specialist ouderengeneeskunde, de apotheker en overige externe disciplines uitgenodigd. Nieuwe gezondheidsrisico’s zijn altijd aanleiding voor een tussentijdse zorgleefplanbespreking.

Zorgvilla Oud Clingendael heeft een Cliëntenraad. De wijze waarop dit moet worden georganiseerd, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). De leden van de Cliëntenraad denken en praten mee en adviseren Zorgvilla Oud Clingendael over het beleid. Met als doel onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

De Cliëntenraad staat open voor informatie over andere cliënten, doet onderzoek en informeert cliënten over actuele ontwikkelingen middels het jaarverslag.

Leden

Mevrouw A. Quarles van Ufford-de Roock (Voorzitter)
Mevrouw W. Stoop (Secretaris)
De heer G. Werner

Medezeggenschap

U bent cliënt of u behartigt de belangen van een cliënt van onze organisatie. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg- en dienstverlening aansluit bij uw wensen. Binnen de zorgafspraken houden we daar dan ook rekening mee. Wij doen dat door gebruik te maken van een Elektronisch Cliënten Dossier dat gebaseerd is op het model zorgleefplan.

Minimaal elk half jaar evalueren we of de afgesproken zorg nog voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Dat doen we door uw zorgleefplan en -kaart uitgebreid te bespreken en waar nodig aan te passen. Wij nodigen u daarvoor uit maar u kunt uiteraard ook zelf tussentijds een evaluatiegesprek aanvragen. Het is van belang dat wanneer u ergens ontevreden over bent u dit kenbaar maakt bij de directie. Hiermee voorkomen wij dat uw wensen klachten worden. Zie ook onze Klachtenprocedure.

Onze verpleegkundigen inventariseren structureel uw gezondheidsrisico’s en bespreken deze minimaal 1 keer per jaar met uw huisarts in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Hiervoor worden zo nodig ook de specialist ouderengeneeskunde, de apotheker en overige externe disciplines uitgenodigd. Nieuwe gezondheidsrisico’s zijn altijd aanleiding voor een tussentijdse zorgleefplanbespreking.

Zorgvilla Oud Clingendael heeft een Cliëntenraad. De wijze waarop dit moet worden georganiseerd, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). De leden van de Cliëntenraad denken en praten mee en adviseren Zorgvilla Oud Clingendael over het beleid. Met als doel onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

De Cliëntenraad staat open voor informatie over andere cliënten, doet onderzoek en informeert cliënten over actuele ontwikkelingen middels het jaarverslag.

Leden

Mevrouw A. Quarles van Ufford-de Roock (Voorzitter)
Mevrouw W. Stoop (Secretaris)
De heer G. Werner