Kosten

Verblijf

De kosten voor wonen en service variëren vanaf €4.000 per maand en zijn afhankelijk van de omvang en ligging van het eigen appartement. Hierbij zijn standaard inbegrepen:

– Huur appartement
– Verwarming, licht en water
– Onderhoud
– Gebruik gemeenschappelijke faciliteiten
– Vers bereide maaltijden en dranken
– Wasgoedbehandeling
– Kapper en Pedicure

Zorg

Zodra u beschikt over een indicatie vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) worden de kosten voor de te verlenen zorg (verzorging, verpleging en begeleiding) vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de vorm van een Persoonsgeboden Budget (PGB). U betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage (EB) voor zorg zonder verblijf (de lage eigen bijdrage). Deze eigen bijdrage is gemaximeerd op basis van uw verzamelinkomen (VI) van 2 jaar terug (inkomensafhankelijk maximum) óf door uw indicatie (zorgafhankelijk maximum). Bij de berekening van uw eigen bijdrage wordt rekening gehouden met het laagste bedrag. In 2024 bedraagt de (lage) eigen bijdrage maximaal €880,40 per maand. Als u exact wilt weten wat uw eigen bijdrage is kunt u dat via deze link berekenen (op basis van een PGB voor de WLZ).

Kosten

Verblijf

De kosten voor wonen en service variëren vanaf €4.000 per maand en zijn afhankelijk van de omvang en ligging van het eigen appartement. Hierbij zijn standaard inbegrepen:

– Huur appartement
– Verwarming, licht en water
– Onderhoud
– Gebruik gemeenschappelijke faciliteiten
– Vers bereide maaltijden en dranken
– Wasgoedbehandeling
– Kapper en Pedicure

Zorg

Zodra u beschikt over een indicatie vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) worden de kosten voor de te verlenen zorg (verzorging, verpleging en begeleiding) vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de vorm van een Persoonsgeboden Budget (PGB). U betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage (EB) voor zorg zonder verblijf (de lage eigen bijdrage). Deze eigen bijdrage is gemaximeerd op basis van uw verzamelinkomen (VI) van 2 jaar terug (inkomensafhankelijk maximum) óf door uw indicatie (zorgafhankelijk maximum). Bij de berekening van uw eigen bijdrage wordt rekening gehouden met het laagste bedrag. In 2024 bedraagt de (lage) eigen bijdrage maximaal €880,40 per maand. Als u exact wilt weten wat uw eigen bijdrage is kunt u dat via deze link berekenen (op basis van een PGB voor de WLZ).